UBYTOVACÍ ŘÁD - VILA MARTINA

verze 2023-01

(ve smyslu ustanovení § 754 Občanského zákoníku)

 1. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý ubytovaný, který je na vile ubytován. Všichni ubytovaní jsou povinni se seznámit s ubytovacím řádem.
 2. Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
 3. Host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny vč. jejich vybavení. Užívat pronajatou vilu může jen počet nahlášených osob. Zákaz pobývání nenahlášených osob.
 4. Nástup na pobyt je v den příjezdu (sobota) od 15:00 hod.do 17:00 hod., uvolnění vily v den odjezdu (následující sobota) nejpozději do 10.00 hod. Čas příjezdu není problém změnit po dohodě s majitelem.
 5. Ubytovaní hosté musí být řádně přihlášeni do ubytovací knihy hostů na základě předložení svého platného občanského průkazu nebo cestovního pasu. Cizinci jsou evidováni v domovní knize.
 6. Při nástupu na ubytování je vybírán doplatek za pronájem vily (pokud nebyl uhrazen předem na bankovní účet), kauce (na úhradu škody způsobenou pronajímateli na pronajatém majetku) a poplatek za "lázeňský nebo rekreační pobyt" obci Popůvky, který byl obcí stanoven na 20Kč/den/osoba starší 18 let (hradí se na místě v hotovosti).
 7. K dispozici je 1 klíč od vily a 1 dálkové ovládání příjezdových vrat.
 8. Hosté ručí za vybavení a inventář vily. Pokud dojde k poškození majetku pronajímatele, je host povinen škodu neprodleně nahlásit tak, aby mohla být co nejdříve odstraněna a vila byla v pořádku připraven pro další hosty.
 9. Hlavní uzávěr vody a ovládání čerpadla studny je ve sklepě.V celém objektu je zavedena užitková voda (není pitná) z lokální studny.
 10. Vytápění objektu: elektrické podlahové, v letní sezóně neběží a horkovzdušný krb s rozvody do koupelny v přízemí a podkroví, lze použít v případě chladnějších dnů.
 11. Ohřev vody: elektrický bojler o celkovém objemu 80l, vytápěn na 70°C a řízen HDO.
 12. Elektrická energie je v ceně pobytu.
 13. Odpad vily je napojen na jímku, proto se nesmí používat agresivní čistící nebo desinfekční prostředky (např. Savo, čističe odpadů apod.). Dále je zákaz vhazování jakéhokoli pevného odpadu (zbytky jídel, ovoce a zeleniny, nerozložitelný materiál jako jsou plenky, novinový papír, hyg. vložky, vlhčené papírové ubrousky, fólie apod.) do WC a odpadů.
 14. V celém objektu je přísný zákaz kouření a zákaz pobytu zvířat bez předchozí dohody s majitelem objektu, zákaz manipulování s otevřeným ohněm ve všech prostorách vily.
 15. Hasicí přístroj je umístěn vně objektu v altánu vedle grilu.
 16. V grilu topte pouze dřevěným uhlím či grilovacími briketami. Při grilování dejte zvýšené bezpečnosti a nenechávejte gril bez dozoru, dokud nevyhasne, jinak hrozí nebezpečí požáru.
 17. K dispozici je kovové ohniště. Prosíme nepřenášejte jej na trávník nebo dřevěnou terasu, hrozí nebezpečí požáru.
 18. Prosíme v průběhu Vašeho pobytu o likvidaci (odnášení) odpadků a lahví, které jsou umístěny vedle příjezdové brány. Třiďte prosím plasty a papír do separátních pytlů. Vozíme je do tříděného odpadu.
 19. V celé vile se přezouváme.
 20. V ceně pobytu jsou zahrnuty: el. energie, spotřeba užitkové vody, toaletní papír, odpadkové pytle, úklidové prostředky.
 21. V ceně pobytu nejsou zahrnuty: závěrečný úklid vily - tj. umytí podlah, WC, koupelen, úklid kuchyně včetně nádobí a lednice, podkroví atd.
 22. Vila bude v den odjezdu předána majiteli ve stavu, v jakém byla dána do užívání v den příjezdu. Nebude-li vila uklizena, bude strženo z kauce 1000,-Kč (40,- euro).
 23. Ve vile v průběhu Vašeho pobytu prosím udržujte pořádek, čistící potřeby a vysavač jsou k dispozici.
 24. Ve vile je instalováno řešení chytrého domu Loxone. Lze jej ovládat z mobilní aplikace. Přístup obdržíte v den nástupu.
 25. Ve vile je instalován zabezpečovací systém Jablotron, kódování probíhá přes čip, který je součástí klíčů. Při odchodu z vily prosím objekt zakódujte.
 26. Ve vile je provozován kamerový systém. Pod dohledem jsou pouze externí části vily.
 27. Noční klid je vymezen "Obecně závaznou vyhláškou obce Popůvky č. 3/2016" v době 22:00-6:00. Výjimkou jsou data uvedená v čl. 3.

Chtěli bychom Vás požádat, abyste se k celému objektu a všemu, co k němu náleží, chovali tak, aby i po Vašem odjezdu mohli další hosté užívat veškeré zařízení v plném rozsahu.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v prostorách vily.

Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí v prostorách vily i v její venkovní části. Vstup na hřiště / streetworkout pouze na vlastní riziko!  Děti musí být pod dohledem dospělé osoby. 

Za případné úrazy neručíme!

Voda v objektu není pitná, na začátek pobytu připravíme 6l balené pitné vody.